H
H
O
O
T
T
M
M
I
I
N
N
D
D

KAZLAND

Naming & Branding Project
About

مشخصات پروژه :

پارک و کمپینگ تفریحی
کارفرما : آقای مهندس مانی کازرونی
مشاوره در حوزه استراتژی برند و بازاریابی
پروژه انتخاب نام تجاری
طراحی لوگو و هویت بصری برند
زمان اجرا : خردادماه 1400

KAZLAND Camping Park

Client: Mr.Kazerooni

Scope of Work:

Brand & Marketing Consulting

Naming Project

Logo and Identity Design

توضیحات :
دو جوان خوش ذوق با یک بیزینس مدل متفاوت به دنبال راه اندازی محل تفریحی در یکی از مناطق جنگلی شمال شهر تهران را داشتند.
چشم انداز عزیزان راه اندازی برندی با قابلیت فرانچایز شدن در این حوزه بود که با همین استراتژی و بر اساس این چشم انداز پروژه انتخاب نام تجاری آغاز و در نهایت نام کازلند تایید و با توجه به کانسپت موحود در پارک و نیازهای شناسایی شده لوگو و عناصر هویتی مانند رنگها و دستورالعمل کاربری آنها طراحی و اجرا شد.

هر چـیـز بـا ارزشـی داغـه

Let’s talk about
your project!

ما آماده ایم تا با شما در دنیای هیجان انگیز برندینگ همراه باشیم و هر چیز با ارزشی را با شما داغ کنیم.